Prijavi se

VPRAŠALI SMO STROKOVNJAKE

20.05.2021

Sara Habjan, vodja rekrutacije in kadrovskega marketinga

Intervju: Kako Lidl Slovenija skrbi za blagovno znamko delodajalca?

Sara Habjan je vodja kadrovske službe z več kot 10-letnimi izkušnjami, vključno z generičnim zaposlovanjem, zadrževanjem, iskanjem in izbiro vodilnih kadrov, reševanjem konfliktov, delovnimi odnosi, odnosom zaupanja s strani strank, razvojem in oblikovanjem vrhunskih strategij in praks upravljanja človeškega potenciala. Ima dokazane izkušnje v sodelovanju z vodstvom pri strateškem načrtovanju kadrov za podporo njihovim korporativnim ciljem. Od prizadevanj za pozitiven učinek z visoko angažiranimi zaposlenimi, do ustvarjanja močnih potencialnih talentov, je prav človeško delo vodstva tisto, ki motivira njeno strast do kadrovanja.

Na kakšen način gradite bazo kandidatov? Kako pomemben je pri tem "employer branding"?

Naš vsakdan vključuje komunikacijo z obstoječimi in bodočimi sodelavci, skrb za zaposlene, prepoznavanje talentov, razvoj sodelavcev, organizacijo dogodkov za zaposlene in skrb za Lidlovo znamko delodajalca. Pomemben je celosten pristop, kjer želimo maksimirati sinergijske učinke s kolegi v oddelku marketinga in korporativnega komuniciranja pri izvajanju različnih projektov in kampanj za kandidate. Blagovna znamka delodajalca je za nas izjemno pomembna, kar dokazuje dejstvo, da jo aktivno gradimo že dolgo časa. Imamo sodelavce, ki so posvečeni le tem področju. Aktivno lahko spremljate naše dogodke, kulturo, projekte tuna na LIDL Slovenija LinkedIn profilu.

Kateri so po vaših izkušnjah glavni faktorji, ki motivirajo kandidate za zaposlitev v določenem podjetju?

Odvisno seveda od vsakega posameznika in trenutne situacije posameznika. Vsekakor je pandemija pustila določene posledice v navadah, vrednotah in pričakovanjih.

Naše vrednote uspešnost, dinamičnost, poštenost, skrbnost in povezanost, so tiste, ki nas vodijo v konceptih, projektih in zadovoljstvu zaposlenih. Naše vrednote živimo vsak dan skozi svoje delo ter jih uspešno komuniciramo tudi s kandidati.

Katera od faz v procesu zaposlovanja se vam zdi najbolj pomembna? Na katero v Lidlu dajete največ poudarka?

Tukaj lahko naštejemo vse faze rekrutacije (vključno s pre-onboardingom in on-boardingom), saj je vsaka enako pomembna in skozi analitiko lahko vsako posamezno stopnjo uvedemo ustrezne izboljšave– lahko povem, da so ena od posebnosti zaposlitveni razgovori, kjer je vedno potrebna prisotnost (najmanj) dve oseb (Vodje in rekrutorja) – ravnamo se po »načelu štiri oči«. Saj menimo, da le skozi objektiven in transparenten proces lahko zagotovimo ustrezno učinkovitost. Vsi skupaj smo odgovorni, da ustvarjamo prijetno delovno  okolje.

Kaj vam je bolj pomembno pri izbiri kandidata v selekcijskem procesu – izkušnje, kultura, osebnostne lastnosti kandidata?

V Lidlu Slovenija je vsak posameznik izjemen, saj le skupaj ustvarjamo uspešno celoto.

Poslužujemo se različnih oblik OnLine testiranj, kombinacije situacijskih in kompetenčnih razgovorov in ocenjevalnih centrov. Te nam v večji meri podajo sliko kompetenc in karakternih lastnosti posameznika.

Kaj kot delodajalec svetujete kandidatom, ki iščejo zaposlitev? Na kaj naj bodo pozorni na zaposlitvenem razgovoru?

Na spletni strani lahko poiščete naše nasvete za bodoče sodelavce. Našli boste kar nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali pri razgovoru z nami. Opisan je tudi okviren postopek zaposlitve.

Namig 😉 Živimo kulturo tikanja, tako se že na prvem srečanju z nami počutite domače.