Prijavi se

VPRAŠALI SMO STROKOVNJAKE

11.01.2022

Jožica Rejec, direktor ZZSPM

Intervju z dr. Jožico Rejec : Kdo motivira vodje?

Dr. Jožica Rejec je direktorica in prostovoljka v Zavodu za spodbujanje podjetnosti mladih.  Upokojila se je pred 4 leti. Pred upokojitvijo je bila predsednica uprave podjetja Domel Holding, s katerim je bila močno povezana dobrih 39 let. Podjetje Domel, ki je v 100% lasti zaposlenih ter bivših zaposlenih, se je v času njenega vodenja razvilo v uspešno in svetovno konkurenčno podjetje, visoko spoštovanje tako med sodelavci kot partnerji pa je dosegla tudi s svojim avtentičnim načinom vodenja na podlagi vrednot spoštovanja vsakega posameznika, sodelovanja in zaupanja ter izjemno razvitim čutom za skupno dobro. V letu 2017 ji je Upravni odbor Združenja Manager podelil priznanje za življenjsko delo na področju managementa  in priznanje za življensko delo. 

 

Ali se od vodij pričakuje, da se motivirajo sami?

Ob besedi vodja se mi pojavi slika dirigenta. Da si uspešen vodja, moraš imeti celovito sliko strokovnega področja in jo stalno graditi ter dopolnjevati. Ključno pa je tudi, da se trudiš spoznavati značajske lastnosti in strokovna znanja ter veščine svoje ekipe. Če se vsega tega zavedaš, ti nikoli ne zmanjka potencialov za lastno osebnostno in strokovno rast ter s tem tudi rast tvoje ekipe. S takšnim načinom dela se vodja sam motivira. Tudi dober dirigent dobro pozna in čuti skladbo ter se vživi v glasbenike, da izvajana skladba zveni harmonično. Prepričljiva in učinkovita avtoriteta izhaja iz strokovnosti in empatije do sodelavcev.

 

Od kje izvira motivacija vodje – gre predvsem za notranjo motivacijo ali ga motivira ekipa?

Dober vodja in njegova ekipa sta edinstvena celota. Če je vzdušje ustvarjalno in je vzpostavljeno zaupanje, se bodo iz različnosti članov ekipe in vodje rojevale dobre ideje ter iz tega tudi dobre rešitve. Ko so se pripravljeni učiti drug od drugega, je rezultat več  kot seštevek posameznih prispevkov in prijetno vzdušje, ki prinaša zadovoljstvo. Prav tako pa se je pomembno zavedati tega, da brez napak ne gre nikjer in da je ključno, da se na napakah znaš učiti. Seveda so pri tem izvzete napake iz malomarnosti.

 

V katero smer teče motivacija, ko vodja prevzame ekipo, ki je že vzpostavljena in utečena?

Nov vodja vedno prinese nov veter in spremembe. Pomembno je, da na začetku veliko posluša, si ustvari celovito sliko, ohrani dobre rešitve in pristope ter usmeri svojo energijo v skupno reševanje in razvoj področij, kjer so potrebne spremembe. Motivacija je obojestranska: vodja se motivira sam, saj ga žene ambicioznost, ker je prevzel novo ekipo, člani ekipe pa so motivirani zaradi priložnosti povedati svoje mnenje in prispevati k skupnemu reševanju področij, ki potrebujejo spremembe.

 

Kaj vodje pričakujejo od direktorja/lastnika podjetja?

Vodje pričakujejo pošten odnos, da se lahko vzpostavi zaupanje, jasne merljive cilje, spoštovanje, sodelovanje pri načrtovanju in pravično nagrajevanje.

 

Kako lahko kultura in vrednote organizacije motivirajo vodje (vzpodbujanje samostojnosti pri sprejemanju odločitev, možnost svobodnega izražanja, možnost kreativnega dela v primerjavi s tradicionalnimi korporativnimi strukturami in politikami )?

Kultura in vrednote podjetja so ključne za celovito povezanost in učinkovitost podjetja. Pomembno pri tem je, da vrednote predlaga vodstvo in jih lahko dopolnijo vsi, ki so pri tem pripravljeni sodelovati. Kultura se ustvarja počasi, da prileze do slehernega zaposlenega v podjetju. Po mojih izkušnjah se vidne spremembe pojavijo šele po treh letih vztrajnega razlaganja na periodičnih sestankih in v glasilu podjetja ter potrjevanja rasti v vrednotah z merljivimi cilji. Osebni zgled direktorja in vodij ima najbolj prepričljiv in učinkovit vpliv na rast kulture podjetja. Kultura in vrednote se zaradi spremenjenih okoliščin in samega razvoja podjetja periodično premislijo in nadgradijo. Temelj kulture podjetja je inovativnost na vse področjih in procesih. Ko se vraste v večino zaposlenih kot cenjena in nagrajevana vrednota, postane izjemen motor rasti in razvoja podjetja.