Prijavi se

Deli

Nazaj na blog

Evropski delodajalci napovedujejo razcvet novih delovnih mest za 2021, Q4

ManpowerGroup globalna raziskava napovedi zaposlovanja za zadnji kvartal 2021 je v raziskavo vključila 45 000 delodajalcev iz 43 držav. Vsem udeležencem raziskave je bilo zastavljeno enako anketno vprašanje: »Kakšna je napoved zaposlovanja za vaše podjetje v naslednjih treh mesecih za Q4), primerjavi s tekočim četrtletjem?«.

Optimizem pri zaposlovanju je večji kot pred začetkom pandemije z delodajalci, ki v vseh 43 države poročajo močnejših napovedih o zaposlovanju iz leta v leto. "To okrevanje je drugačno od vseh že videnih, saj so se napovedi okrepile veliko hitreje kot v prejšnji ekonomski krizi." Jonas Prizing,
Predsednik in izvršni direktor ManpowerGroup.


 


V 41 od 43 državah in teritorijih, ki so bili del raziskave ManpowerGroup, delodajalci pričakujejo zvišanje zaposlovanja, medtem ko delodajalci v 2 državah pričakujejo zmanjšanje zaposlovanja.


 


V primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2021, delodajalci poročajo o okrepljenih načrtih zaposlovanja v letu 2021 v 31 od 43 držav in teritorijih, zmanjšanje zaposlovanja v 10, medtem ko v 2 ne napovedujejo spremembe v zaposlovanju. V primerjavi s kvartalom Q4 leta 2020, ko je bila pandemija COVID-19 v polnem razmahu po večini sveta, delodajalci v vseh 43 državah in teritorijih pričakujejo okrepljene namere zaposlovanja. Za kvartal Q4 najbolj okrepljeno zaposlovanje napovedujejo delodajalci v Združenih državah, Indiji, Kanadi, na Nizozemskem, Mehiki in Franciji. Medtem ko najšibkejše zaposlovanje napovedujejo delodajalci v Panami, Južni Afriki, Singapurju, na Hrvaškem in v Argentini.


 


V 25 od 26 držav Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike (EMEA) delodajalci pričakujejo večjo mero zaposlovanja  v prihodnjih treh mesecih. Izjema je Južna Afrika, kjer delodajalci napovedujejo malce manjšo mero zaposlovanja.


 


V primerjavi s predhodnim četrtletjem, delodajalci poročajo o okrepljenih načrtih zaposlovanja v 20 EMEA državah, zmanjšanje zaposlovanja v 5, v vseh 26 državah pa poročajo o okrepljenem zaposlovanju v primerjavi z lanskim letom v tem času. Najbolj okrepljeno zaposlovanje napovedujejo delodajalci na Nizozemskem, v Franciji, Irski, Španiji in Veliki Britaniji, medtem ko najšibkejše zaposlovanje v EMEA regiji napovedujejo delodajalci v Južni Afriki, na Hrvaškem, v Švici in na Madžarskem. 


 


NAPOVED ZAPOSLOVANJA SLOVENIJA


Slovenski delodajalci napovedujejo umirjeno zaposlovanje. Neto napoved znaša 14% za četrti kvartal, kar je za 1% več kot v Q3 tega leta, ko je neto zaposlovanje napovedalo 13% delodajalcev. Če primerjamo napoved z istim obdobjem lani, je ta bolj optimistična, skupno za 14%.


 


NAPOVED ZAPOSLOVANJA EMEA


V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki (EMEA) je bilo v raziskavi ManpowerGroup o napovedi zaposlovanja za četrto četrtletje za leto 2021, anketiranih več kot 20,700 delodajalcev. V 25 državah EMEA se v naslednjih treh mesecih pričakuje okrepljeno zaposlovanje,  medtem ko je v 1 državi napovedan upad zaposlovanja. V 12 od 26 držav, delodajalci poročajo o svojih najmočnejših nacionalnih napovedih od kar so vključeni v raziskavo, vključno z Belgijo, Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Španijo in Veliko Britanijo.


 


V največjih gospodarstvih v euro območjih, so se namere zaposlovanja po pandemiji COVID-19 močno okrepile, med njimi najbolj opazno v Franciji, kjer delodajalci napovedujejo večje število delovnih mest v vseh sedmih sektorjih v industriji in po vseh petih regijah najmočnejša, od začetka raziskave leta 2003. Francoski delodajalci pričakujejo najmočnejše zaposlovanje v proizvodnih sektorjih. V Nemčiji delodajalci v naslednjih treh mesecih napovedujejo veliko aktivnosti na trgu in optimistično zaposlovanje v restavracijah in turizmu ter zaposlovanje v proizvodnji in trgovinah na drobno ter debelo. V petih od sedmih sektorjev in štirih od osmih regij, so napovedi zaposlovanja najmočnejše od začetka ankete v letu 2003.


 


Delodajalci v Italiji pričakujejo solidno rast plač in poročajo o najmočnejših obetih zaposlovanja v vseh sedmih industrijskih sektorjih in vseh štirih regijah v zadnjem četrtletju leta 2021, od začetka raziskave,  leta 2003. Največ bodo zaposlovali v restavracijah, hotelih, finančnem in storitvenem sektorju ter v proizvodnji. Medtem pa v Španiji napoved za prihodnje četrtletje odraža velike načrte zaposlovanja. Delodajalci v španskih restavracijah, hotelih v gradbeništvu in proizvodnji poročajo o razcvetu trga dela in o svojih najmočnejših načrtih zaposlovanja od začetka raziskave pred 18 leti.


 


Tudi delodajalci v Veliki Britaniji pričakujejo rekordno zaposlovanje, in poročajo o svoji najmočnejši napovedi zaposlovanja od začetka analize pred več kot 13 leti. 


 


O optimističnih načrtih zaposlovanja poročajo v Veliki Britaniji delodajalci v finančnih in poslovnih storitvah, telekomunikacijah in komunalnih storitvah ter v prometu in komunikacijskem sektorju, pri čemer  najbolj okrepljeno regionalno zaposlovanje pričakujejo  v Londonu in East Midlands.


 


Delodajalci na Nizozemskem pričakujejo najmočnejše zaposlovanje v celotni regiji EMEA v prihajajočem četrtletju, ki bo delno podprto z zaposlovanjem v sektorju proizvodnje, drugih storitev ter financ in poslovnih storitev. Medtem v Belgiji delodajalci poročajo o dobrih možnostih zaposlovanja, pri čemer pričakujejo povečanje zaposlovanja v vseh šestih industrijskih sektorjih, predvsem v sektorju financ in poslovnih storitev ter v trgovinah na debelo in drobno.


 


Na Norveškem delodajalci pričakujejo aktiven delovni trg, z zaposlovanjem v vseh sedmih industrijskih sektorjih, največ pa bodo dinamično zaposlovali v različnih sektorjih v proizvodnji in gradbeništvu. Švedski delodajalci ravno tako pričakujejo porast delovnih mest v vseh sedmih industrijskih sektorjih, vključno s sektorjem restavracij in hotelov, kjer delodajalci pričakujejo visoko zaposlovanje.


 


Na Poljskem delodajalci poročajo o dobrih namerah zaposlovanja v naslednjih treh mesecih. Z nenehnim izboljševanjem; kvartal za kvartalom, leto za letom, so poljski obeti zaposlovanja najmočnejši v zadnjih dveh letih,  kar odraža optimistično zaposlovanje v vseh sedmih industrijskih sektorjih. Največ zaposlovanja na Poljskem predvidevajo v gradbeništvu in proizvodnji.


 


DELODAJALCI POROČAJO, DA NE NAJDEJO ZAPOSLENIH Z USTREZNIMI VEŠČINAMI IN ZNANJEM 


 


69% delodajalcev v svetovnem merilu poroča, da ne najde zaposlenih z veščinami in znanjem. Številke ostajajo tako na isti ravni kot v prejšnjem kvartalu in so najvišje v zadnjih 15 letih. 


O največjem pomanjkanju zaposlenih za zasedbo delovnih mest poročajo na področju  proizvodnje (71% delodajalcev), poslovnih storitvah – zavarovalnih storitvah, finančnih storitvah, nepremičninskih storitvah (72% delodajalcev), transportu in logistiki, komunikacijskih storitvah ter javnih storitvah (69%), sledi gradbeništvo, agrikultura, ribištvo (68% delodajalcev) ter druge storitve (68% delodajalcev). 


 


Naslednja ManpowerGroup napoved zaposlovanja bo 14. decembra 2021, z napovedjo zaposlovanja za prvo četrtletje leta 2022.


 


*Komentarji temeljijo na sezonsko prilagojenih podatkih, kjer so ti na voljo. Podatki za Hrvaško niso sezonsko prilagojeni.


 


Prenesite se poročilo tukaj: 

MEOS Global Report 2021 Q4 MPG_MEOS_Q4_2021_Global_Report.pdf

25.04.2022

Napovedujemo Webinar: Kadrov ni – kaj sedaj? Zaposlovanje tujcev kot vse pogostejša rešitev

Zaposleni so ključni faktor, ki vpliva na uspešnost, konkurenčnost in produktivnost podjetja ter na sposobnost zadovoljitve potreb strank. Vendar pa v zadnjih letih v Sloveniji opažamo, da je pomanjkanje ustreznega kadra veliko. Ena od praks, s katero delodajalci uspešno rešujejo manko, je tudi zaposlovanje tujcev. Če želite izvedeti koristne informacije glede zaposlovanja tujega kadra, se nam pridružite na poučnem webinarju, ki bo potekal online, 12. maja 2022 ob 15.00.

25.04.2022

Sodelujte v raziskavi SATR – Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene za drugo polletje 2022

Vas zanima, kateri trendi na trgu dela bodo ključni za drugo polletje 2022? Želite izvedeti, ali bodo plače in ugodnosti zvišali tudi drugi delodajalci?

07.03.2022

HR Starter – tvoja odskočna deska za delo v HR!

ManpowerGroup Slovenija v partnerstvu z organizacijo HR World organizira program HR Starter, ki je namenjen študentom, mladim diplomantom in magistrom. HR Starter je brezplačni program, katerega cilj je opolnomočenje mladih talentov, da pridobijo znanja in veščine in si odprejo vrata za delo na področju upravljanja s človeškimi viri.