Prijavi se

Deli

Nazaj na blog

Učinkovita komunikacija je ključ do uspeha – komunicirajmo asertivno!

Asertivnost je veščina posameznika, ki se kaže skozi vedenje in komunikacijo. Omogoča nam, da se do drugih vedemo pošteno in spoštljivo, ter da hkrati komuniciramo na jasen in odločen način.

Asertivni posamezniki so pogosto zelo uspešni, saj ohranjajo dobre odnose z ljudmi, vzdržujejo pozitivno samopodobo in tako tudi dosegajo svoje cilje. Z asertivno komunikacijo izražamo svoje mnenje in uveljavljamo svoje interese, ne da bi pri tem ogrožali potrebe ali interese drugih.


 


Ali menite, da ste dovolj asertivni? Odgovorite na kratek samoocenjevalni vprašalnik asertivnosti (Murphy, 2011) in ugotovite v kolikšni meri je ta veščina razvita pri vas.


 
1.     Pri komunikaciji vedno vzdržujem očesni kontakt.DaNe2.     Večino časa govorim samozavestno.DaNe3.     Govorim dovolj jasno in glasno, da me ljudje razumejo.DaNe4.     Pri komunikaciji z drugimi vzdržujem vzravnano držo.DaNe5.     Brez nepotrebnega razmišljanja vprašam vprašanja, ki me zanimajo.DaNe6.     V komunikaciji z drugimi se počutim udobno.DaNe7.     Brez težav rečem »ne«, ko nečesa ne želim narediti.DaNe8.     V kolikor je potrebno, brez težav izrazim nejevoljo.DaNe9.     Če se ne strinjam z drugimi, vedno izrazim svoje mnenje.DaNe10.    V kolikor me nekdo obtoži za nekaj, kar ni moja krivda, lahko razložim situacijo brez pretiranega razburjanja.DaNe 


Svoje odgovore lahko ovrednotite takole:  • 2-3 »Ne« odgovori: svoje potrebe in želje uveljavljate brez večjih težav.

  • 4-6 »Ne« odgovorov: občasno imate lahko težave z asertivnim izražanjem svojih želja in potreb ter predhodno pretehtate različne možne posledice svojih dejanj.

  • 7 ali več »Ne« odgovorov: primanjkuje vam asertivnosti. Da boste v življenju lahko izrazili svoje želje in zadovoljili svoje potrebe boste morali začeti razvijati to veščino.


 


 


Različni komunikacijski stili in pomembnost asertivne komunikacije


 


Asertivna komunikacija je boljša izbira kot pasivna ali agresivna komunikacija, k katerima smo ljudje nagnjeni v konfliktnih situacijah. Pri pasivni komunikaciji smo namreč v podrejenem položaju, svoje mnenje zadržimo zase, smo neodločni ter pogosto sprejemamo odločitve, ki so nam v škodo (»Jaz nisem v redu, ti si v redu«). Pri agresivni komunikaciji pa mi postavljamo sogovornika v podrejeni položaj, prikrivamo informacije, vsiljujemo svoje odločitve ter manipuliramo z njim, da dosežemo svoje cilje (»Jaz sem v redu, ti nisi v redu«). Opisana stila komunikacije nam ne prineseta dolgoročne uspešnosti.


 Pri asertivni komunikaciji pa smo sposobni jasnega izražanja svojega mišljenja, delimo vse informacije, aktivno poslušamo sogovornika ter jasno povemo svoja stališča in odločitve. Na tak način lahko najdemo rešitve, ki so sprejemljive za obe strani in se ob razrešitvi problema vsi vpleteni dobro počutijo (»Jaz sem v redu, ti si v redu«). 


 Kljub temu, da so nekateri ljudje že po naravi bolj asertivni, pa je dobra novica, da se asertivnosti lahko priučimo. Treningi asertivnosti nam omogočajo boljše razumevanje lastnih želja in sposobnosti. Preko teh lahko spremenimo svoje vedenje, dejanja, mnenja in občutja v sebi.


 


 Asertivnost v delovnem okolju


 Asertivno vedenje postane ključnega pomena še predvsem, ko je posameznik v vlogi vodje. Vodenje ljudi namreč zahteva zelo jasno komunikacijo. Cilj vodje je, da čim bolje razvija ljudi, s katerimi dela in tako maksimizira možnost doseganja rezultatov. Obenem pa mora biti tudi dovolj samorefleksiven, da se zaveda svoje nepopolnosti in zna prepoznati slepe pege v svojem vedenju. Zaradi tega so asertivni vodje bolj učinkoviti v oblikovanju in spreminjanju vedenja ostalih ljudi, saj znajo jasno izražati svoje želje glede doseganja ciljev, opisati želeno vedenje posameznika ter podajati povratne informacije pravočasno.


 Asertivnost je pomembna veščina tudi za ostala delovna mesta, saj posameznikom omogoča, da si pridobijo podporo in pomoč sodelavcev ter tako znotraj organizacije dosegajo izjemne rezultate. Asertivni skrbnik za stranke bo tako spoštoval pravico strank, da si zaslužijo kakovostno storitev in bo ob morebitnem nezadovoljstvu iskal kompromisno rešitev, ki zadovolji obe strani.


 


Asertivni kadrovik ne bo zlorabljal svoje vloge v selekcijskem procesu, temveč bo po svojih najboljših močeh skušal iz kandidatov izvleči najboljše. Asertivni pogajalec ne bo podlegel taktikam nasprotne strani, saj bo vedel, da je najboljši dogovor tisti, ki zadovolji obe strani. Na splošno se asertivni zaposleni zavedajo svojih pravic in dolžnosti ter se po svojih najboljših močeh trudijo, da s svojim delom čim bolje prispevajo svojemu timu.


 


 Asertivno vedenje vpliva na višje zadovoljstvo pri delu


 Različne raziskave kažejo, da asertivnost vpliva tudi na zaznavanje stresa in zadovoljstvo na delovnem mestu. Raziskovalci na tem področju so odkrili, da obstaja statistično pomembna pozitivna povezava med splošnim asertivnim vedenjem in zadovoljstvom pri delu. Poleg tega, se zadovoljstvo pri delu povezuje tudi s tem, koliko asertivnosti zaznavamo pri svojih podrejenih in pri svoji vodji – bolj kot svoje podrejene oz. vodjo zaznavamo kot asertivne, bolj smo zadovoljni pri delu. Z višanjem asertivnosti se niža tudi nivo zaznanega stresa, saj nam ta omogoča učinkovito in spoštljivo komunikacijo, s katero se pogosto izognemo konfliktom.


 Asertivnost je veščina, ki nam na delovnem mestu lahko prinese veliko prednosti, ne glede na našo pozicijo. Z razvijanjem in treniranjem asertivnega vedenja in komuniciranja lahko dosežemo boljše odnose s sodelavci, višjo učinkovitost pri doseganju ciljev ter večje splošno zadovoljstvo na delovnem mestu.


__________________________________________________________________________


 Ste mnenja, da morate nadgraditi vaše veščine komunikacije? Bi želeli komunicirati bolj asertivno?


 Odigrajte prvo »resno igro« v slovenščini, Gamelearn – Božič. Postanite Jose Gabriel ter se vživite v njegovo vlogo reševanja božiča.


 


  Samo nekaj ur pred božičem boste ostali s svojo družino, brez božične večerje. V bitki proti času se boste morali podati naproti divji pustolovščini po Mehiki. V kaotičnem mestu boste lahko prišli do sestavin za božično večerjo samo preko sodelovanja in komunikacije z drugimi ljudmi. Usoda božiča in božične večerje bo v vaših rokah – vse je odvisno od tega, kako se boste uspeli soočiti s konflikti, ali boste komunicirali asertivno in ljudem kdaj tudi prepričljivo rekli »ne«.


 Za več informacij izpolnite obrazec na naši spletni strani ali nam pišite na prodaja@manpower.si

16.02.2024

HR Starter je spet tukaj - Postani del nove generacije nadobudnih HR-ovcev!

Na Manpower Slovenija v sodelovanju z organizacijo HR World Adria že četrto leto zapored organiziramo program HR Starter, ki je namenjen študentom dodiplomskih in magistrskih študijev katerekoli univerze. HR Starter je brezplačen spletni kadrovski tečaj, ki nadobudne mlade talente opremi z znanjem in veščinami, ki so potrebne za področje upravljanja s človeškimi viri.

12.02.2024

Od obupa do upa pri iskanju zaposlitve: Spremenite zavrnitev v priložnost

Verjetno ste že kdaj v svoji karieri dobili zavrnitev prijave na delovno mesto. Iskanje zaposlitve je lahko dolgotrajen in frustrirajoč proces, še posebej, če se soočate z zavrnitvijo in če večkrat zaporedoma prejmete odgovor »ne«, kar lahko resnično vpliva na vašo samozavest. Vendar pa obstaja veliko produktivnih načinov za reševanje problema zavrnitve pri iskanju zaposlitve. S pravo miselnostjo in strategijami lahko "ne” učinkovito spremenite v “da.”

24.01.2024

SATR H1 2024: Trendi gibanja plač in zaposlovanja za prvo polletje 2024

Manpower Slovenija že četrto leto zapored izvaja raziskavo “Trendi gibanja plač in zaposlovanja,” ki delodajalcem pomaga pri oblikovanju učinkovitih strategij in doseganju izjemne konkurenčnosti na trgu dela. Zadnje poročilo raziskave SATR H1 2024 vsebuje zanesljive in kakovostne podatke ter plačne in zaposlitvene napovedi za prvo polletje 2024.