Prijavi se

Deli

Nazaj na blog

ManpowerGroup Slovenija uvaja 4-dnevni delovni teden za interno zaposlene

ManpowerGroup Slovenija je pod okriljem ManpowerGroup SEE uvedel 4-dnevni delovnik za vse interno zaposlene. Po uspešno zaključenem pilotnem projektu, ki je pokazal pozitivni vpliv na psihološko blagostanje in produktivnost zaposlenih, napovedujemo implementacijo 4-dnevnega delovnika za vse interno zaposlene v Srbiji, Bosni, Bolgariji, na Hrvaškem in kot že prej omenjeno, v Sloveniji.

Henry Ford, legendarni vizionar in proizvajalec avtomobilov, je uvedel 5-dnevni delovnik v obsegu 40 ur in naredil soboto in nedeljo prosto za vse zaposlene v 1926. Po skoraj 100 letih, je čas za nove spremembe.


 


V luči množičnih odpovedi zaposlenih, pomanjkanja talentov na trgu dela in vplivov, ki jih je imela pandemija COVID-19 na zaposlene, se je popularnost fleksibilnega delovnika drastično povečala. Zaposleni želijo in zahtevajo spremembe v delovnih praksah, zato vse več delodajalcev razmišlja o implementaciji 4-dnevnega delovnika.  


 


Ključne ugotovitve:  • 4-dnevni delovnik smo v skupini ManpowerGroup testirali v 3-mesečnem poskusnem obdobju. Sprememba se je izkazala kot izredno uspešna praksa.

  • V skupini ManpowerGroup smo implementirali 4-dnevni delovni teden, tako da zaposlenim pokrivamo vse polne prispevke in nudimo iste ugodnosti, kot smo jih pred uvedbo 4- dnevnega delovnika.

  • Zaposleni v ManpowerGroup SEE iz vseh držav v regiji poročajo o visoki stopnji zavzetosti in psihološkem blagostanju v raziskavi »Delo in psihološko blagostanje«, ki je bila izvedena po implementaciji 4-dnevnega delovnika.

  • Raziskava »Delo in psihološko blagostanje« kaže, da 89% zaposlenih v ManpowerGroup poroča o tem, da imajo več časa za družino in osebne prioritete, kot pred uvedbo 4-dnevnega delovnika.


 


Razlogi za implementacijo


4-dnevni delovni teden predstavlja noviteto na trgu dela in način, ki bi lahko direktno odgovarjal na potrebe zaposlenih in trende v poslovnem svetu, medtem ko ima lahko nov način dela tudi širšo družbeno in ekološko dimenzijo. Ideja za 32-urnim delovnim tednom je doseči enako produktivnost v manj delovnih urah, kar pomeni, da bodo imeli zaposleni več časa, da ga preživijo s svojimi bližnjimi in za osebne prioritete.


________________________________________________________________________________


 


Aleksandar Hangimana, generalni direktor ManpowerGroup SEE, pravi:
“V času, ko človeški kapital postaja vse bolj pomemben in cenjen, imamo čast in odgovornost ne samo skrbeti za svoje zaposlene in naše procese, ampak tudi za zaposlene in procese v drugih slovenskih in globalnih podjetjih. S tem želimo pokazati, da je načelo »storydoing« v ManpowerGroup bolj dominantno kot »storytelling«. Zelo smo veseli, da lahko z vami in drugimi poslovnimi entitetami delimo izkušnje o projektu 4-dnevnega delovnika in regijo približamo k evropskemu trgu dela.


 


_______________________________________________________________________________________


 


Pilotni projekt


4-dnevni delovni teden smo v skupini ManpowerGroup testirali v 3-mesečnim poskusnem obdobju. Vsaka država je pripravila lokalni plan in vzpostavila operativne spremembe, vključno z dežurstvi ob petkih, z namenom, da se zagotovi, da procesi delujejo nemoteno in tekoče za naše stranke in partnerje. Po uspešnem testnem obdobju, sedaj uvajamo 4-dnevni delovnik dolgoročno.


 


Raziskava “Delo in psihološko blagostanje”


Z namenom, da na ManpowerGroup raziščemo učinke 4-dnevnega delovnika, smo izvedli raziskavo, katere cilj je bil izmeriti naslednje:  • vpliv na psihološko blagostanje zaposlenih

  • zmožnost obvladovanja delovnih nalog

  • zadovoljstvo zaposlenih in faktorje, ki nakazujejo lojalnost zaposlenih

  • ravnovesje med delom in družino pri zaposlenih


 


Rezultati kažejo, da ima 4-dnevni delovnik pozitivni vpliv na psihološko blagostanje in zavzetost  


Zaposleni skupine ManpowerGroup poročajo o dobrem celostnem počutju (4,92 od 6) na lestvici “Delo in psihološko blagostanje”, ki meri 3 pomembne aspekte, ki so povezani s psihološkim blagostanjem in zavzetostjo zaposlenih. Lestvica meri 3 dimenzije psihološkega blagostanja: predanost, absorpcijo in splošno percepcijo glede energije za delo, ki jo imajo zaposleni.


Najboljši rezultati so se kazali pri vidiku predanosti (5,2), ki ga predstavljajo izjave kot so: »Ponosen sem na delo, ki ga opravljam.«, »Moja služba me navdihuje.« »Navdušen sem nad svojim delom.«.


Dober rezultat pri psihološkem blagostanju je še toliko bolj pomemben v letošnjem letu, ko številne raziskave kažejo na povečano izgorelost in slabo počutje zaposlenih po celem svetu. Študija Harvard Business School kaže, da je več kot 85 % zaposlenih izjavilo, da se je njihovo psihološko blagostanje na delovnem mestu od začetka COVID-19 poslabšalo. Izzivov, ki jih navajajo, je kar nekaj: večje zahteve na delovnem mestu,  pomanjkanje povezanosti in pomanjkanje zavzetosti (Macaulay Campbell in Gretchen Gavett, 2021).


 


Boljše ravnovesje med delom in družino


Interna raziskava ManpowerGroup SEE “Delo in psihološko blagostanje” kaže, da 1/3 zaposlenih (31,7%) zelo zadovoljnih, skoraj polovica zadovoljnih (45,7%), manjšina zaposlenih poroča, da so nevtralni (16,9%) in nekaj, da niso zadovoljni (5%).


89% zaposlenih poroča, da je za njih ravnovesje med delom in družino sedaj boljše,  kot je bilo pred uvedbo 4-dnevnega delovnika.


 


Vpliv na lojalnost zaposlenih


Faktorji lojalnosti kažejo, da se zaposleni popolnoma strinjajo ali strinjajo z izjavo, da so ponosni, da so del skupine ManpowerGroup SEE in bi podjetje priporočali kot dobrega zaposlovalca njihovi družini ali prijateljem.


Zanimivo je, da zaposleni poročajo, da so v preteklosti že razmišljali, da bi pustili službo zaradi druge karierne priložnosti (41% se jih strinja), vendar sedaj respondenti poročajo, da se vidijo v podjetju ManpowerGrup tudi v prihodnosti (91% se jih strinja ali se popolnoma strinja)  in poročajo o višji ravni zadovoljstva kot pred letom dni (več kot 75% se strinja ali zelo strinja s trditvijo).


 


Enakopravnost na delovnem mestu


4-dnevni delovnik je premik k večji enakopravnosti na delovnem mestu. Razkorak med spoloma se začne povečevati, ko imajo ženske otroke. Dokler ima otrok 12 let, je razlika v plači med spoloma že 33%, tako poroča  inštitut iz UK, Fiscal Studies. Pomemben razlog zakaj so ženske plačane manj kot moški je, da delajo manj ur kot moški, saj dajejo otrokom prednost pred kariero.


 


Zmanjšanje ogličnega odtisa


Globalna zaveza ManpowerGroup je zmanjšati operativne emisije do 60% in emisije oskrbovalne verige za 30% do 2030. Ti validirani cilji, ki so osnovani na znanstvenih raziskavah, so del ManpowerGroup ambicij, da se doseže »net zero« do leta 2045 ali še prej.


Krajši delovni teden pomeni, da je potrebnega manj dnevnega prevoza na delovno mesto in posledično manjšo porabo goriva, medtem ko zaposleni lahko delajo več dobrih odločitve za okolje, saj imajo zaradi krajšega delovnika več časa.


 


Uradna implementacija


ManpowerGroup za zaposlene plačuje polne prispevke, kljub manjšem obsegu delovnih ur. Medtem, ko zaposleni delajo 32-urni delovnik, od ponedeljka do četrtka, so njihove plače ostale enake, kakor tudi vse druge ugodnosti – dodatki in bonusi.  


 

25.04.2022

Napovedujemo Webinar: Kadrov ni – kaj sedaj? Zaposlovanje tujcev kot vse pogostejša rešitev

Zaposleni so ključni faktor, ki vpliva na uspešnost, konkurenčnost in produktivnost podjetja ter na sposobnost zadovoljitve potreb strank. Vendar pa v zadnjih letih v Sloveniji opažamo, da je pomanjkanje ustreznega kadra veliko. Ena od praks, s katero delodajalci uspešno rešujejo manko, je tudi zaposlovanje tujcev. Če želite izvedeti koristne informacije glede zaposlovanja tujega kadra, se nam pridružite na poučnem webinarju, ki bo potekal online, 12. maja 2022 ob 15.00.

25.04.2022

Sodelujte v raziskavi SATR – Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene za drugo polletje 2022

Vas zanima, kateri trendi na trgu dela bodo ključni za drugo polletje 2022? Želite izvedeti, ali bodo plače in ugodnosti zvišali tudi drugi delodajalci?

07.03.2022

HR Starter – tvoja odskočna deska za delo v HR!

ManpowerGroup Slovenija v partnerstvu z organizacijo HR World organizira program HR Starter, ki je namenjen študentom, mladim diplomantom in magistrom. HR Starter je brezplačni program, katerega cilj je opolnomočenje mladih talentov, da pridobijo znanja in veščine in si odprejo vrata za delo na področju upravljanja s človeškimi viri.