Prijavi se

Deli

Nazaj na blog

SATR 2023 H1: Napoved gibanja plač in zaposlovanja za prvo polletje 2023

Trenutna situacija na trgu dela je težka predvsem za delodajalce, saj izrazito zmanjševanje števila brezposelnih povečuje razkorak med ponudbo ustreznega kadra in povpraševanjem. Delodajalci pa morajo kadre ne samo pritegniti, temveč tudi uspeti zadržati. Pri strateškem načrtovanju in ponudbi zaposlitvenega paketa je tako pomembno dobro poznati situacijo in podatke iz trga dela.

Da bi delodajalcem pomagali pri strateškem načrtovanju in boljšem pozicioniranju, smo pri Manpower Slovenija že tretje leto zapored izvedli raziskavo o napovedi gibanja plač in zaposlovanja. Namen raziskave je preučiti napovedi delodajalcev glede gibanja plač in ugodnosti, fluktuacijo zaposlenih znotraj podjetij in utrip glede zaposlovanja. Izsledki kažejo, da skoraj dve tretjini slovenskih delodajalcev napoveduje zvišanje plač za prvo polovico leta 2023. 


 


V raziskavi so sodelovali kadroviki in vodstveni kadri, ki delajo v podjetjih v naslednjih panogah: proizvodni sektor (38,6 %), trgovina na drobno in veleprodaja (12 %), informacijske tehnologije (11,3 %), telekomunikacije in elektrotehnika (5,3 %), zdravstvo in farmacija (4,7 %), bančništvo, finance in zavarovalništvo (4 %), transport in logistika (3,3 %), gradbeništvo (3,3 %), računovodstvo in HR storitve (2,7 %), avtomobilska industrija (2 %), turizem in gostinstvo (2 %), raziskave, mediji, marketinške in PR storitve (1,3 %) ter druge dejavnosti (8,7 %).   


 


V raziskavo so bila vključena različno velika podjetja iz Slovenije: 33,3 % manjših podjetij z do 50 zaposlenimi, 35,3 % podjetij z od 51 do 200 zaposlenimi, 14 % srednje velikih podjetij z od 201 do 500 zaposlenimi, 8 % velikih podjetij z od 501 do 1000 zaposlenimi in 9,3 % velikih podjetij z več kot 1000 zaposlenimi. 


 


Ključne ugotovitve za leto 2022:    • Na vprašanje glede sprememb plač v letu 2022 je 83 % delodajalcev odgovorilo, da so plače v prvi polovici leta 2022 zvišali, 16,9 % delodajalcev pa plač v lanskem letu ni zvišalo.  

  • Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih v podjetjih v letu 2022 je bila 12,4 %. Prevladujoči razlog za fluktuacijo zaposlenih v letu 2022 je bilo boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih, kar je izrazilo kar 55,3 % delodajalcev.  


 Graf 1: Razlogi za fluktuacijo zaposlenih v letu 2022


 


Ključne ugotovitve za prvo polletje 2023:    • Za prvo polletje 2023 načrtuje zvišanje plač 65,7 % delodajalcev.  

  • Največji delež slovenskih delodajalcev (35 %) v raziskavi napoveduje, da bodo zvišali plače med 6 in 10 %. Sledi 30,6 % delodajalcev, ki načrtujejo zvišanje plač do 5 %. 28,7 % delodajalcev pravi, da bodo povišali dodatne ugodnosti oziroma bonuse.  

  • Približno tri četrtine delodajalcev (73,4 %) napoveduje, da bodo spremembe v plačah in ugodnostih v prvi polovici leta 2023 pogojene z visoko inflacijo.  

  • Neto napoved zaposlovanja za prvo polovico leta 2023 je optimistična in znaša +54.49 %. 


 Graf 2: Kakšne spremembe pri mesečih bruto plačah načrtujejo delodajalci v H1 2023


 


Celotno poročilo "Napoved gibanja plač in zaposlovanja za prvo polletje 2023" si lahko prenesete TUKAJ.


 


Zahvaljujemo se vsem sodelujočim podjetjem, ki soustvarjate raziskavo “Napoved gibanja plač in zaposlovanja.”  


 


Naslednje poročilo o trendih gibanja plač in zaposlovanja bo na voljo v juliju 2023, z napovedjo trendov za drugo polletje leta 2023. Vse vas, kadrovike in odločevalce, vabimo, da spremljate naša socialna omrežja in izpolnite vprašalnik SATR H2 2023 v mesecu juniju.  


 


 

12.10.2023

Obvestilo Manpower Slovenija glede komunikacijskih prevar

Obveščamo vas o nedavnih ugotovljenih prevarah, ki se pojavljajo na različnih platformah za komunikacijo, kot so Viber, Telegram in WhatsApp.

17.07.2023

SATR H2 2023: Trendi gibanja plač in zaposlovanja za drugo polletje 2023

Na trgu dela smo priča velikim strukturnim neskladjem med povpraševanjem in ponudbo ustreznega kadra. V številnih dejavnostih kritično primanjkuje delavcev, prav tako pa smo v zadnjih mesecih dosegli najnižje število brezposelnih v samostojni Sloveniji in eno najnižjih stopenj anketne brezposelnosti v EU. Ključnega pomena je, da delodajalci poznajo aktualno situacijo na trgu dela, saj jim omogoča ustrezno usklajevanje plačne politike in zaposlitvene strategije.

12.06.2023

Gradimo HR skupnost prihodnosti

Pretekli teden smo na Manpower Slovenija gostili dogodek "Gradimo HR skupnost prihodnosti: Meet-up za študente in podjetja," kamor smo povabili uspešne kadrovske strokovnjake in alumne programa HR Starter, ki so lahko prisluhnili poučnim in relevantnim temam iz HR področja. Dogodek je bil tako epilog letošnjega programa HR Starter, pri organizaciji katerega smo sodelovali že tretje leto. Deljenje znanja in dobrih praks je eden izmed ključni načinov, ki omogoča strokovno in osebno rast ter naprede, zato smo z dogodkom želeli omogočiti bolj osebno srečanje kadrovskih strokovnjakov in študentov, ki se lahko drug od drugega veliko naučijo.