Prijavi se

Želite izboljšati svoje poslovanje z inovativnimi kadrovskimi strategijami?

Želite izboljšati svoje poslovanje z inovativnimi kadrovskimi strategijami? Sposobnost strateškega ocenjevanja talentov, ki jih imate, in talentov, ki jih potrebujete, je ključni del doseganja ciljev vaše organizacije.


Strankam nudimo podporo v postopku zaposlovanja, tako da zagotavljamo podporo v nekaterih delih postopka (pri načrtovanju razgovorov, iskanju, preverjanju, ocenjevanju, razgovorih na podlagi usposobljenosti, evidentiranju talentov, motiviranju kandidatov, usposabljanju, vodenju ponudb in stikih) ali celotni postopek zaposlovanja oddamo v zunanje izvajanje (RPO).

Kontaktirajte nas